Prima Pagina Forum Protectia Muncii si PSI cadru tehnic PSI

cadru tehnic PSI

Postat de lauriulian la 27-04-2012 11:45:03
Subiect: cadru tehnic PSI
In ce conditii o societate trebuie sa aiba un cadru tehnic PSI, adica daca societatea are un responsabil SSM care se ocupa si de PSI mai este necesara existenta unui tehnician PSI? Si daca da, acest responsabil PSI poate fi angajat cu contract de munca cu timp partial?
Postat de EMihaela la 27-04-2012 11:46:03
Subiect: Re:cadru tehnic PSI
Obligatia de a angaja un cadru tehnic cu atributii PSI este reglementata prin Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI 106/2007. Conform art. 1, operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, daca indeplinesc unul dintre urmatoarele criterii:
a) detin sau isi desfasoara activitatea in:
1. cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A/B), incadrate conform reglementarilor tehnice specifice, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;
2. cladiri pentru comert cu suprafata desfasurata mai mare de 1.000 m2;
3. structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice si altele similare, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;
4. cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, cu peste 100 de paturi;
5. teatre, cu peste 200 de locuri;
6. sali de sport, sali de spectacol, cladiri pentru activitati sportive cu peste 600 de locuri;
b) desfasoara activitati in constructii si instalatii cu risc mediu si mare de incendiu, definit conform reglementarilor tehnice specifice si au peste 50 de angajati.
Astfel, daca va incadrati in aceste criterii aveti obligatia sa angajati cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor PSI, numit excusiv pentru aceasta activitate. Nici Legea 307/2006 , nici Criteriile nu specifica norma de munca a persoanei angajate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. Insa, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI 163/2007, in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.
In acelasi timp, alin. (2) din acelasi articol prevede ca in vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la alin. (1) lit. b), pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.
Daca dvs. nu va incadrati in aceasta din urma situatie se poate ca responsabilul SSM sa preia atributiile specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor - PSI.
Totodata, art. 8 din aceste norme mentioneaza ca atributiile pentru structurile prevazute la art. 6 se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducatorului institutiei, respectiv autoritatilor administratiei publice.
Astfel, legea nu prevede in mod expres norma de munca a tehnicianului PSI angajat. In toate cazurile atributiile se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea tuturor obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic.