Prima Pagina Stiri Rambursarea TVA - partea a II-a
Cautare
Categorii

Rambursarea TVA - partea a II-a

 

Procedura de rambursare TVA pentru persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Procedura de rambursare aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 263/2010 a fost  modificata si completata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.017/2011 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362/24.05.2011, si are ca scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala si, de asemenea, rezolvarea cu oportunitate a cererilor de rambursare a TVA.

Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 Cod fiscal, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute. Persoana impozabila poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobata la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de Procedura Fiscala, stingerea efectuandu-se in ordinea prevazuta la art. 115 din acelasi act normativ.

Atentie! Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse in cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut la art. 70 Cod Procedura Fiscala, respectiv de 45 de zile de la inregistrare. Termenul legal de solutionare se prelungeste in cazul analizei documentare efectuate de organul fiscal cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor solicitate si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) Cod Procedura Fiscala.

Observatie! Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:

- in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

- in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiza documentara;

- in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspectie fiscala anticipata.

 

Rambursarea TVA - partea I

Rambursarea TVA - partea a III-a


Taguri: calculator tva  calculator de taxe  semnatura digitala  impozit  contabilitate firma  infiintare firma  anaf  cod fiscal  consultanta fiscala
TVA
Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare trebuie... mai mult
TVA
O firma din Romania platitoare de tva, emite o factura de servicii juridice catre un client din Austria, care are cod valid de TVA, Carui art.din Codul fiscal... mai mult

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie


Ultimele pagini vizualizate
1. Rambursarea tva partea a iia